1.Basic photography course

Basic photography course

 

 Ovaj kurs je namijenjen početnicima, ali i onima koji žele da unaprijede svoja znanja iz fotografije,

bez obzira da li se fotografijom bave iz hobija ili profesionalno.

 

DSC 0318

 

 Kroz deset predavanja i dva radna izleta polaznici se na dinamičan i zanimljiv način upoznaju sa osnovama fotografije.

 

Kroz teorijski i praktični dio na predavanjima polaznici u prvom dijelu kursa uče o istoriji fotografije, o prirodi svjetlosti, prostiranju i temperaturi svjetlosti, o fotoaparatima i njihovim djelovima, uoštravanju, žarišnoj dužini, vrstama objektiva, o osnovama eksponometrije, blendi i ekspoziciji, pojmu internacionalne skale, principu reciprociteta, mjerenju svijetla, pojmu oštrine i dubinske oštrine.

 

Drugi dio kursa posvećen je osnovama fotografske estetike, teoriji forme, kadriranju, kompoziciji, dinamici, odnosu planova, kao i osnovama digitalne fotografije, rezoluciji, formatima, arhiviranju podataka i osnovama primjene photoshopa u digitalnoj fotografiji.

 

Dio predavanja je predviđen za rad sa crno bijelim filmom, njegovo razvijanje i razvijanje crno-bijelih fotografija u laboratoriji.

 

1 22

 

Izleti se organizuju na dogovorenu destinaciju, obično nedjeljom, cjelodnevni su i na njima se radi na terenu uz konsultacije i druženje.

 

DSC 1220

 

Poslije uvodnih predavanja, polaznici kursa dobijaju domaće zadatke, kroz koje u početku savladavaju pravilno eksponiranje, da bi kasnije radili na određene teme - portret, pejzaž, gradski pejzaž i druge.

 

Poslije svakog zadatka radovi se analiziraju, vrši se korektura i ukazuje na eventualne greške.

 

Kurs se može pratiti ili sa analognim ili sa digitalnim fotoaparatom koji imaju mogućnost manuelnog podešavanja parametara. Oni koji se odluče za digitalni fotoaparat potrebno je da ga imaju, a oni koji se odluče za analogni imaju mogućnost da dobiju fotoaparat na korišćenje do kraja kursa, ukoliko ga nemaju.

 

Rad se odvija u grupi koja broji desetak polaznika kroz grupni i individualni rad, i ne postoji starosno ograničenje za pohađanje kursa.

 

Oni koji žele mogu kurs pohađati individualno, i u tom slučaju rad se odvija u skaldu sa dogovorom, tako da se dinamika i predavanja usklađuju sa željama i mogućnostima zainteresovanih.

 

DSC 5882

 

 Predavanja se održavaju jedan put sedmično u mojem ateljeu u ul. Blaža Jovanovića 1 (Blok 5) u Podgorici.

 Prijavljivanje je otvoreno stalno, tako da grupe (deset polaznika) počinju sa radom čim se oforme.

 Početak pojedinačnog pohađanja kursa definiše se dogovorom.

 Za prijavu je dovoljno popuniti Prijavnu formu i poslati na moj mail. Po popunjavanju grupe svi prijavljeni će biti obaviješteni o terminu za dogovorni čas.

 Više informacija o kursu, detaljan plan rada i sve što vas zanima možete dobiti putem

mail-a : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ili na tel: +382 (0) 69 018 780 i +382 (0) 67 618 780