2.Advanced course - studio photography

Napredni kurs - Studijska fotografija

 

 Ovaj kurs je namijenjen onima koji već imaju stečena osnovna znanja iz fotografije,

a imaju interesovanje i želju da fotografišu i rade u studijskim uslovima.

 

P6270055 copy 1

 

 

 Kroz 12 predavanja polaznici ovoga kursa će ovladati tehnikama fotografisanja

u studiju sa kontinualnom i fleš rasvjetom, naučiti kako da rukuju sa rasvjetnim

tijelima, kako da riješe probleme sa različitim temperaturama svijetla i odrede

white balans , kako da mjere i postave svijetlo u zavisnosti od zadatka.

 Teme koje će se obrađivati na kursu će biti reprodukcija dvodimenzionalnog

originala, studijski portret sa jednim, dva i tri svjetlosna izvora i fotografisanje

predmeta od stakla, kao i primjena raznih modifikatora svijetla i upotreba

različitih pozadina prilikom fotografisanja u studiju.

 Posebna pažnja će biti posvećena praktičnom radu i vježbama kako

bi polaznici bili potpuno obučeni za rad u studiju.

 Kurs se može pratiti ili sa analognim ili sa digitalnim fotoaparatom 

koji imaju mogućnost manuelnog podešavanja parametara.

Oni koji se odluče za digitalni fotoaparat potrebno je da ga imaju,

a oni koji se odluče za analogni imaju mogućnost da dobiju

fotoaparat na korišćenje do kraja kursa, ukoliko ga nemaju.

 

 Rad se odvija u grupi koja broji šest polaznika kroz grupni

i individualni rad,i ne postoji starosno ograničenje za pohađanje kursa.

 

 Oni koji žele mogu kurs pohađati individualno, i u tom slučaju

rad se odvija u skaldu sa dogovorom, tako da se dinamika i predavanja

usklađuju sa željama i mogućnostima zainteresovanih.

 

 Predavanja se održavaju jedan put sedmično u mojem ateljeu

u ul. Blaža Jovanovića 1 (Blok 5) u Podgorici.

 

 Prijavljivanje je otvoreno stalno, tako da grupe (šest polaznika)

počinju sa radom čim se oforme.

 

 Početak pojedinačnog pohađanja kursa definiše se dogovorom.

 

 Za prijavu je dovoljno popuniti Prijavnu formu i poslati na moj mail.

Po popunjavanju grupe svi prijavljeni će biti obaviješteni o terminu

za dogovorni čas.

 

Više informacija o kursu, detaljan plan rada i sve što vas zanima

možete dobiti putem mail-a :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ili na tel: +382(0) 69 018 780 i +382(0) 67 618 780